Fragmenty 32-minutowego filmu dokumentalnego wyprodukowanego dla Kopalni Soli „Wieliczka”. Pierwszym krokiem do realizacji zlecenia było zajęcie 2-miejsca w ogólnopolskim konkursie na scenariusz do filmu o Kopalni. Po rozmowach z przedstawicielami instytucji zostaliśmy wybrani na wykonawcę projektu. Cały kontrakt trwał niecały rok i poza filmem dokumentalnym obejmował realizację sześciu spotów reklamowych oraz sześciu filmów promocyjnych dotyczących różnych obszarów pracy Kopalni. Zdjęcia do projektu trwały 15 dni, z czego 8 dni pod ziemią w godzinach nocnych, aby nie zaburzać ruchu turystycznego. Umowa obejmowała również wydanie filmu dokumentalnego na płytach DVD oraz Blu-ray w sześciu wersjach językowych i do dzisiejszego dnia jest sprzedawany przez Kopalnię. Narratorem filmu dokumentalnego w polskiej wersji językowej jest Pani Krystyna Czubówna.